חזרה לתוצאות החיפוש

חברת "מוזי בוטון - בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ" -

 • שם:
  "מוזי בוטון - בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ"
 • עיר/ישוב:
  מודיעין-מכבים-רעות
 • כתובת:
  השדרה המרכזית 15
 • מנהל/ת:
  מוזי ביטון
 • טלפון:
 • דוא”ל:

בשנים האחרונות גוברת המודעות לדרישות משרד החינוך ליישם רמת בטיחות נאותה במוסדות חינוך (בתי ספר, גני ילדים וקייטנות). בהתאם לכך החלו בשלטון המקומי ובגופים כגון ויצ"ו ונעמ"ת, לערוך מבדקי בטיחות שנתיים במוסדות החינוך שבתחום אחריותם, במטרה לשפר את הבטיחות בגני הילדים וכן בטיחות בבתי הספר. מבדק הבטיחות בבית הספר או מבדק הבטיחות בגני ילדים, בוחן מגוון רחב של נושאים בטיחותיים הקשורים בשלומם ובריאותם של הילדים. החל מהחצר, מתקנים, צמחייה, גדרות ובהמשך דלתות, חלונות, תאורה, חשמל, בטיחות אש, בטיחות במטבח וכדומה.

המבדק בוחן את התאמת המוסד החינוכי לדרישות הבטיחות, כפי שמופיעות בחוזר מנכ"ל.

חברת מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ, מבצעת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך, על ידי עורכי מבדקים / מנהלי בטיחות במוסדות החינוך ומבוצע בהתאם לדרישות משרד החינוך, כפי שמופיעות בחוזר מנכ"ל.

בסיום המבדק מוגש למוסד החינוכי דו"ח ליקויים הבנוי על פי רמות חומרה, במטרה לאפיין סדרי קדימות לטיפול. לאחר תיקון הליקויים מונפק אישור בטיחות למוסד החינוכי. חברת מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה רכזי בטיחות בע"מ, נותנת בנוסף את השירותים הבאים:

הדרכות בטיחות / בטיחות אש למנהלי בתי ספר, מורים וגננות, רכזי בטיחות / בטחון, אבות בית ועוד.

ייעוץ בטיחות אש לבתי ספר / גני ילדים בשלבי הקמה

ביצוע תחקירי תאונות לצורך הפקת לקחים

מתן אישורי בטיחות לביצוע קייטנות

ארגונים רבים, עיריות ומועצות, עמותות ומוסדות שונים, מקיימים אירועים המוניים (הפנינג) לרווחת הציבור.

אירוע המוני יכול להימשך משעות אחדות ועד לשבועות אחדים ולהיערך באתר יחיד או במקומות רבים בעת ובעונה אחת.

מאז אסון פסטיבל ערד (17.7.1995), בו נהרגו 3 צעירים, הושקע מאמץ רב בבניית מערכות לניהול הבטיחות באירועים המוניים.

פורסם ת"י 5688 על שני חלקיו:

חלק 1

בטיחות באירועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות.

חלק 2

בטיחות באירועים המוניים: דרישות.

ביישום תקן זה בנוגע לאירוע מסויים יש להפעיל לפיכך שיקול דעת, ויש לגזור מתכולת הדרישות המוצגות בו את הדרישות הרלוונטיות לאותו אירוע מסוים בהתאמה להיקפו בזמן ובמקום, להכנות ולהיערכות הצפויים לקראתו וכדומה.

חברת מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ, מיישמת באירועים המוניים את דרישות תקן ישראלי 5688, תוך בניית תוכנית בטיחות מתאימה, על פי דרישות המשטרה, עבודה מול רשויות בנושא הבטיחות: משטרה, רשות מקומית, כבאות והצלה וכדומה. עבודה מול קבלנים וספקי שירותים הנמצאים בשטח האירוע, ביצוע סקר סיכונים ומפגעים ומתן אישור בטיחות סופי לקיום האירוע.