חזרה לתוצאות החיפוש

בר יועצי בטיחות בע"מ -

בר יועצי בטיחות, הינה חברה ששמה את הבטיחות במרכז חזונה. החברה פועלת בשלושה מישורים עיקריים. תכנון בטיחות אש, ניהול ופיקוח בטיחות, הדרכת עובדים. בראש החברה עומדים אילן סימן טוב (מנכ"ל) מוסמך בניהול מצבי חירום ואסון מאוניברסיטת בן גוריון, וצוות עובדים המומחים בתחומי הנדסה, אדריכלות, ובטיחות.

חברת "בר יועצי בטיחות בע"מ" מציעה מגוון שירותים שיעזרו לארגון שלך לעמוד בדרישות החוק והתקנים ולהשיג סביבת עבודה בטוחה לעובדים. צוות היועצים הכולל בתוכו, מומחים בתחומים השונים, מפקחי בטיחות ויועצי בטיחות אש.

להלן מגוון השירותים :

הכנת תוכנית בטיחות אש, עפ"י מכ"ר 532 והמלצות לטיפול. העבודה בהתאם לחוק תכנון ובניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3) התשס"ח – 2008, חוק החשמל, התש"ד-1954 על כל תקנותיו, דיני כבאות, רישוי עסקים, פקודת הבטיחות, תקנים רשמיים.

הכנת תיק שטח, עפ"י הוראות מפקח כבאות ראשי- 503 " הכנת תיק שטח".

כתיבת הוראות ונהלי בטיחות וגהות והטמעתם.

שירותי ממונה בטיחות חיצוני לפיקוח, הטמעה וניהול הבטיחות במפעל או בארגון.

פיקוח בטיחות בבניה ובנייה הנדסית, יעוץ ופיקוח בטיחותי במהלך תכנון, הקמה ופירוק תשתיות.

סקר בריאות תעסוקתית / גיהות תעסוקתית – ארגונומיה, חומרים מסוכנים, מיפוי אזורי רעש מזיק.

סקר סיכוני בטיחות וגהות למבנים ציבוריים, מפעלי תעשייה, אולמות ספורט ואירועים, בריכות, מוסדות חינוך ועוד.

רישוי עסקים, ליווי מקצועי וייצוג לקבלת רישוי ואישורים מן הרשויות, כגון אישורים מכיבוי אש, משטרה, עירייה ומשרד הבריאות.

הדרכות בטיחות לעובדים ומנהלים, כגון קורס נאמני בטיחות, הדרכת כיבוי אש, הכשרת צוותי חירום.

הסמכות עובדים לבטיחות ועבודה בגובה בהתאם לתקנה החדשה.

בטיחות במוסדות חינוך (כולל היערכות לקייטנות).

בחודשי הקיץ מופעלות במדינת ישראל כ 2,500 קייטנות. הפעלת קייטנה מותנית בקבלת אישור בטיחותי על תקינות המבנה והמתקנים ובהכשרת המדריכים בהוראות ובהנחיות של הבטיחות.

הקייטנה מהווה עבורנו "מקלט" שילדינו מבלים בו את רוב שעות היום, מתוך הנחה ותחושה כי המקום בטוח בעבורם ועל כן ישנה חשיבות רבת היקף למתן הדעת והעלאת המודעות לכל נושא מניעת תאונות, לבחינת התשתיות וסידורי הבטיחות ולהכנת הצוות האחראי והמדריכים להתמודדות עם תרחישים ואירועים ולמתן מענה ראשוני לילדינו.

בטיחות ורישוי בקייטנה הינם דרישות החוק והתקנות במדינת ישראל אשר חלילה במקרה של אירוע ימוצה הדין מול האחראים באם לא פעלו בסבירות הראויה להגנה על בטיחותם ובריאותם של ילדינו.

תהליך קבלת האישור יתבצע כדלקמן :

ביקורת מקדימה באתר הקייטנה, מתן הנחיות לפעילות בטוחה ואישור להפעלת הקייטנה בהתאם לדרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך וגורמי הרישוי.

בדיקה יסודית בשטח הקייטנה ולאחר תיקון הליקויים במידה וקיימים מקבלת הקייטנה אישור בטיחות סופי.

*בנוסף חברתנו תבצע הדרכות בטיחות לצוות הקייטנה על פי הנחיות חוזר מנכ"ל וקבלת אישור הדרכה הקדימו לאשר את הקייטנה, פעלו בהתאם לדרישות החוק והתקנות והגנו על ילדינו.

אנו כאן בכדי לסייע לכם.

כדי לסלק או להפחית את הסיכונים הנשקפים למשתתפים ולקהל באירוע המוני, יש לקיים לכל אירוע מערכת לניהול בטיחות ובריאות. הדבר העיקרי אשר מבדיל מערכת ניהול בב"ת לאירוע המוני ממערכת מקבילה בארגון או במפעל "רגיל", הוא שזו מערכת שבעיקרה מוקמת אד-הוק – למטרת ביצוע בבטיחות של אירוע מסוים – ולכן מאפייניה שונים ממערכת ניהול בב"ת רגילה.

מערכת ניהול הבב"ת המוצעת ע"י חברת "בר יועצי בטיחות" לאירועים המוניים מתבססת על ת"י 5688 לניהול בטיחות באירועים המוניים .

חברת "בר יועצי בטיחות" מתמחה בתכנון אירועים בהיבט הבטיחותי , אירוע המוני הינו אירוע מורכב הדורש התייחסות לגורמים בטיחותיים רבים ומגוונים.

אנו מלווים ומפקחים באופן אישי על תהליכי ההקמה, ניהול הסיכונים באירוע והפירוק.

לרבות הטיפול בקבלת האישורים הדרושים מהרשויות המקומיות, המשטרה שירותי הכבאות ורישוי עסקים כחלק מהתהליך הכולל של הפקת האירוע .

מגוון השירותים הניתנים על ידינו :

בטיחות באירועים המוניים

הכנת תוכנית בטיחות למפיק ולגורמי הרישוי באירוע.

כתיבת חוברת הנחיות בטיחות לאירוע.

טיפול מול גורמי הרישוי

*רשויות המקומיות, המשטרה שירותי הכבאות ורישוי עסקים

ליווי ופיקוח על ההכנות לאירוע ומתן אישור סופי לקיום האירוע.

טיפול מקצועי ומסור בכל סוגי האירועים

*תהלוכות, אירועי ספורט, אירועי קיץ , מתנפחים, זיקוקי דינור וכד'.

ביקורת בטיחות

*ביקורת בטיחות והכנת סקר סיכונים באתר לקיום האירוע .

אישור גורמים מקצועיים

מהנדס קונסטרוקציה

*בדיקת יציבות מבנים כגון: במות, אוהלים, גשרי תאורה ומתנפחים.

מהנדס בודק חשמל ומתח גבוה

*בדיקת תקינות ובטיחות מערכת החשמל באירוע .

מהנדס יועץ מזון

*טיפול מול משרד הבריאות וליווי האירוע מהאספקט של בריאות הציבור.

בדיקה ואישור של מערכות גז

*בדיקת תקינות ובטיחות מערכת הגז באירוע.

המושג "סקר סיכונים" ( risk assessment ) הינו תהליך הניתן ליישום בכל פעילות. תהליך זה מיישם גישה פרו אקטיבית, גישה מובנית ושיטתית לטיפול בסיכונים ומטרתו לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בעובד ובציוד במהלך ביצוע עבודה.

באמצעות ניסיון מצטבר, ידע טכני וחשיבה בונה, "בר יועצי בטיחות" תוביל למינימום את ההסתברות שתיגרם תאונת עבודה או מחלת מקצוע.

"בר יועצי בטיחות" תבצע עבור המפעל סקר סיכונים ומפגעים שיכלול את כל אלו :

זיהוי גורמי הסיכון הקיימים במערכת וזיהוי תרחישים מזיקים (mishaps)

הערכת רמת הסיכון הגלומה בגורמי הסיכון.

קבלת החלטה על מידת הנסבלות של הסיכונים שהוערכו

קביעת אמצעי מנע (countermeasures) למזעור הסיכונים.

יישום אמצעי המנע, מעקב ובקרת ביצוע.

סקר סיכונים (RISK ASSESSMENT) הנו כלי רב עוצמה למיפוי סיכוני בטיחות וגיהות סקר זה נדרש

בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 1– 1954, בסעיף 8ד(ב) לחוק (הכנת תוכנית בטיחות ונושאים נוספים).

תוצאות הסקר מקנות תמונה מלאה ל"תופש המפעל" בדבר הסיכונים הקיימים במפעל ומגוון הפתרונות המומלצים בכדי למזער

את הסיכון ולמגר את המפגע. תופש המפעל יוכל לבצע הערכה של הסיכון ובקרה שנתית , מיפוי של ציוד מגן אישי נדרש,

הדרכות בטיחות, שילוט בטיחות, בדיקות רפואיות וציוד הנדרשות בהתאם לחוק והתקנות.

במסגרת תחום זה אנו מציעים:

יעוץ ופיתוח תכנית יישומית למערכת מניעה והיערכות לדליקות וכיבוי אש.

יעוץ מקצועי לצוות היזמים והאדריכלים בשלבי התכנון והבניה.

סקר סיכונים הכולל זיהוי וניתוח סיכוני אש בכל סוגי המבנים, בתכנון או בבנייה.

סקר סיכונים אפיון והגדרת מערכות גילוי אש והתראה.

הכנת תיק שטח לחירום לפי דרישת הרשויות.

פיקוח והנחיה ליישום הכללים לבטיחות אש.

הדרכות בטיחות אש ומניעת דליקות.

טיפול בקבלת אישורים לכיבוי אש ורישוי עסק.

· מבוא לנושא ועקרונות לביצוע הערכת מצב בארוע חומרים מסוכנים.

· הדרכות בטיחות אש

· הקמת צוותי בטיחות אש וחומ"ס פנים מפעליים, הכשרה ותרגול.