חדשות ועדכונים

יריד ספקי קייטנות בבית דני תל אביב

היום נכחנו בכנס מנהלי הקייטנות של מחוז תל אביב , של החברה למתנסים שהתקיים בבבית דני באולם הספורט המקורה בתל אביב. הגענו אל הכנס נרגשים ושמחים לשתף אתכם בעבודה המופלאה שאנחנו מכינים לכם לקראת הקיץ. הצלחנו לצרף עוד מנהלים לקהילה שלנו ונמשיך בכל הכוח לעדכן באירועים הבאים

צהרונט, מרכז נח"ת וארגון הקייטנות של ישראל 

כנס קיץ והשתלמות מקצועית  למנהלי ומפעילי קייטנות וצהרונים, כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול.

יריד מפעלי קיץ – תש"פ – בית דני -  17.3.20

מתן תשובות בהקשר קול קורא לקייטנות

תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר הארגון עד ליום ה' 27/02/2020 ב 13:00 כל הסבר, פרשנות או תשובה ש יתנו בעל- פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את הארגון ובכל מקרה הארגון רשאי, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת ההצעות להכניס שיוניים ותיקונים שיעלו ממסמכי ההזמנה ביוזמתו, ו/או מתשובותיו לשאלות המציעים.