רישום לבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התש"פ

רישום לבתי ספר יסודיים וגני ילדים לשנת הלימודים התש"פ יחל ביום שני, א' בשבט התשע"ט - 07.01.2019 החל מ 08:00, ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט התשע"ט - 27.01.2019 סיום רישום 24:00.

רישום לשנת הלימודים התש"פ

מומלץ לבדוק את השעות והמועדים הספציפיים בכל רשות מקומית 

 לחיפוש מהיר ע"פ חלוקה לאזורים בפורטל החינוך לרשויות המקומיות - לחצו כאן

 

 

 לחיפוש מהיר ע"פ חלוקה לאזורים בפורטל החינוך לרשויות המקומיות

שירות רישום למוסדות החינוך ברשויות המקומיות - מעביר אתכם יישירות לאזורי הרישום ברשות המקומית.
השימוש בשירות זה אינו כרוך בתשלום, אינו מחייב הרשמה ומתאפשר ללא התקנת תוכנה.
מערכת זו מאובטחת ומבוקרת ע"י כלי אבטחה בינלאומיים.

 • כל רשות מקומית תפרסם את המקומות שבהם תתקיים ההרשמה לבתי הספר ואת מועדי הרישום בתקופת הרישום.
 • הרישום המקוון מיועד לתושבי אותה רשות בלבד.
 • כל רשות מקומית  תקיים לפחות 6 ימי רישום  ותעניק מענה שני ימים מינימום לרישום במשרדי הרישום גם בשעות אחר הצהרים.
 • ישנן רשויות מקומיות שניתן לבצע את הרישום באתר האינטרנט שלהן (במהלך תקופת ההרשמה).

 

 

רישום לבית ספר יסודי וגני ילדים לשנת הלימודים התש"פ

תל אביב   גבעתיים  בת ים   רמת גן   חולון   נס ציונה

חדרה   כפר סבא    נתניה  רמת השרון   

ירושלים   מודיעין - רעות   שוהם    פתח תקוה 

חיפה    יוקנעם    חריש

אשקלון   אשדוד   באר שבע        

 לחיפוש מהיר ע"פ חלוקה לאזורים בפורטל החינוך לרשויות המקומיות - לחצו כאן

 

מי זכאי?

** כל ילד המתגורר בישראל (ללא כל קשר אם הוא או הוריו רשומים במשרד האוכלוסין כאזרחים או כתושבים)

רישום היל/ה מתבצע בהתאם לתאריך הלידה שלו:

 • תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התש"פ הם י"ט בטבת התשע"ג, 1 בינואר 2013, עד כ"ח בטבת התשע"ד, 31 בדצמבר 2013.

 

כיצד מתבצע הרישום ומה צריך להצטייד

 • בעת הרישום לבית הספר, על ההורה לבחור באופי בית הספר - ממלכתי, ממלכתי דתי
 • הרישום מתבצע ברשות המקומית
 • כל רשות מקומית תפרסם את המקומות שבהם תתקיים ההרשמה לבתי הספר ואת מועדי הרישום בתקופת הרישום.
 • הרישום המקוון מיועד לתושבי אותה רשות בלבד.
 • הורים שרושמים את ילדם למוסד  שאינו מוסד חינוך רשמי, ימציאו מכתב מאותו מוסד חינוך לקבלת ילדם.

 

 • יש להצטייד בעת הרישום במסמכים הבאים:
  • תעודות זהות של ההורים וספח בו רשום הילד/ה.
  • ספח ארנונה עם שם ההורה או   העתק מהסכם השכירות

 

 • בהרשמה של משפחה חד הורית ו/או הורה עצמאי
  • טופס ביטול רישום מרשות קודמת שממנה עברו (במידת הצורך)
  • מסמך משפטי (החלטה או פסק דין) בהתייחס למשמורת על הילדים
  • תצהיר מאומת על ידי עורך דין או בית משפט על כתובתו של ההורה המשמורן

 

תלמידים שאינם נושאים תעודת זהות ישראלית

 • חוק לימוד חובה, חל על כל ילד המתגורר בישראל, ללא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין שבמשרד הפנים.
 • תלמידים בעלי תעודה מזהה כלשהי (שאינה ישראלית), לרבות אישור משרד העבודה  ו/א/ בתהליך אימוץ  

 

 • נדרשים להביא בעת הרישום:
  • תעודה מזהה כלשהי:
  • צילום של התעודה המזהה המכיל את שמו המלא של התלמיד, מספר ת.ז ותאריך לידה.
   • תעודת לידה ללא מספר מזהה אליה מצורפת תעודת זהות של אחד ההורים שמספר תעודת הזהות שלו או שמו מופיע על גבי תעודת הלידה.
   • תעודת לידה עם מספר מזהה.
   • אישור משרד הרווחה לתלמידים בהליך אימוץ.
   • תעודת זהות כתומה.
   • דרכון.

 

תלמידים חסרי כל תעודה מזהה

 • תלמיד שאין ברשותו כל תעודה מזהה זכאי לשיבוץ בבית ספר רק אם התגורר בארץ מעל שלושה חודשים.
 • המוסד החינוכי ימלא את פרטי התלמיד בטפסים הנדרשים

 

שיבוץ לבית הספר

 • בית הספר שאליו ישובץ הילד ייקבע לפי אזורי הרישום של הרשות המקומית.
 • תינתן עדיפות לשיבוץ הילד לבית ספר הקרוב למקום מגוריו.
 • רשות החינוך המקומית תשבץ את הילד לבית ספר המשתייך לזרם החינוך שנבחר על-ידי הוריו.
 • רשות החינוך המקומית תודיע להורים על שיבוץ הילד לבית הספר עד תחילת חופשת הקיץ.
 • הורים שמעוניין לערער על השיבוץ , רשאי להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית.

 

בחירת מגמת החינוך

יש ללחוץ בשורה הרצויה: הגשת מועמדות לבית ספר ממלכתי או הגשת מועמדות לבית ספר ממלכתי דתי (במערכת החינוך קיימים ארבעה זרמים: החינוך הממלכתי, החינוך הממלכתי- דתי, החינוך המוכר שאינו רשמי והחינוך חרדי - ממלכתי זכותכם לבחור בזרם בו ילמד ילדכם)

בחירת בתי ספר

מערכת הרישום תציג בפניך את כל בתי הספר בעיר במגמת החינוך המבוקשת. המערכת תציג בראש הרשימה את בתי ספר באזור מגוריכם ולאחר מכן את שאר בתי הספר בירושלים.
בחרו ארבעה בתי ספר, כולל בתי ספר על- אזוריים, באמצעות לחיצה על תיבת הסימון משמאל לשם בית הספר. בסיום הבחירה לחץ על "הבא". 
הקבלה לבתי ספר העל- אזוריים מותנית במכסת מקומות שנקבעה לכל בית ספר מחוץ לאזור הבחירה וחתימת ההורים על מסמך המעיד שקראו את תקנון בית הספר ומתחייבים לפעול לפיו.

 

כללי: דפי מידע באגף ארגון מוסדות חינוך

מועדי וגילאי רישום

תלמידים מתחת לגיל 3 - חריגי גיל

חוברות רישום

חוברת הנחיות

 

 

תקנים - מוכר שאינו רשמי

 

תקנים - רשמי

 

דוחו"ת ודיווחים

 

נהלים, טפסים והנחיות 

 

נהלים וטופס בקשת תקן גן - שכונות מרוחקות - נהלים, טפסים והנחיות

שכר לימוד על יסודי