השתלמויות מנהלי קייטנות 2017         

מנהל קייטנה יקר - כחלק מההכנות לקייטנות קיץ 2017 אנו שמחים לפרסם לפניך את מועדי ההשתלמויות חובה של משרד החינוך בכל רחבי הארץ ,מנהל שלא יעבור השתלמות לא יוכל לנהל קייטנה ע"פ חוק .

    השתלמויות מנהלי קייטנות 2017            
   מנהל קייטנה יקר - לפניך מועדי ההשתלמויות  ברחבי הארץ וקישור להרשמה
    מחוז צפון            
        מקום ההשתלמות                           תאריך                                     הערות
        בית זיידן- עמק המעיינות                 25.4.17                  לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        ספריה- בית לוחמי הגטאות               3.5.17                    לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        מתנ"ס מגדים כרמיאל                     14.5.17                  לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        מרכז פיס אורט טבריה                    14.5.17                    לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        מרכז מחמוד דרוייש נצרת               18.5.17                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        בית פוזנק עפולה                           24.5.17                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        מרכז קהילתי מתנ"ס חצור הגלילית    28.5.17                    לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
                
                
    מחוז ירושלים            
        מקום ההשתלמות                           תאריך                         הערות
        מודיעין סחלבים                            25.4.17                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        מטה יהודה- מושב אשתאול             7.5.17                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        ירושלים- מוזיאון ארצות המקרא        9.5.17                      לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        ארגון בתיה- חפץ חיים                   17.5.17                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        ארגון היכלי ענג- חפץ חיים              17.5.17                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        גננות מטה יהודה- נחם                  18.5.17                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך    
        מטה בנימין- ישוב ענתות                1.6.17                       לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        גוש עציון מתנ"ס ג"ע                     6.6.17                       לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
                
                
    מחוז מרכז ומטה            
        מקום ההשתלמות                         תאריך                        הערות
        תנועות נוער- קאנטרי גורן ת"א        15.5.17                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        רמלה                                       14.5.17                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        כפר סבא                                   14.5.17                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        ראשון לציון- היכל התרבות              15.5.17                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        חברה ערבית- ג'לגוליה                   24.5.17                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך   
        רחובות- היכל התרבות                   28.5.17                    לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        חרדים-אלעד (מופרד)                    1.6.17                      לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך   
        גבעת שמואל                               4.6.17                      לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        בית הנוער- אריאל                         6.6.17                       לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        אשכול פיס- רעננה                        14.6.17                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        סמינר שיין- מחוז מרכז                   15.6.17                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך   

                             
בברכת קיץ מהנה ובטוח 
צוות קייט ופנאי, ארגון הקייטנות של ישראל