כך תהיו בטוחים שאתם שולחים את הילדים לקייטנה מורשית מטעם המדינה

הורים - כל מה שחשוב שתדעו על רישוי קייטנות, כדי להבטיח את בטיחות ילדכם גם בחופש הגדול.

 

אם אתם הורים לילדים בגילאי הגן ובית הספר היסודי, אתם בוודאי מכירים את התופעה: יום לאחר סיום חופשת הפסח, עוד בטרם התפוגגו שרידיהם האחרונים של הקניידלך והמצה המטוגנת, מתחיל המרוץ המטורף הבא - מציאת קייטנה מתאימה.

כצפוי, לא מדובר במשימה קלה, מאחר שאתם חייבים למצוא קייטנה שתהיה גם מעניינת לילדים, אליה יקומו בבוקר וילכו ברצון (מספיקות לכם מריבות הבקרים בשנת הלימודים, אתם לא רוצים אותן גם בקיץ!) ומצד שני, הקייטנה צריכה להיות גם משתלמת מבחינת המחיר, אמינה ולא פחות חשוב - בטוחה!

 

מהו רישוי קייטנות?

 

רישוי קייטנות, הוא אישור רשמי המוענק על ידי משרד החינוך לקייטנות העומדות בקריטריונים מסוימים, שיכול לפתור לכם לפחות את ההתלבטויות הנוגעות לחלק מהאספקטים החשובים לכם, ההורים (כמו הבטיחות, התברואה, הביטחון והפעילות הפדגוגית). לצורך סינון הקייטנות שאין ברשותן רישוי קייטנות תוכלו להיעזר באתרים מהימנים, כמו ארגון הקייטנות למשל.

 

רישוי קייטנות - כיצד מקבלת קייטנה רישיון?

 

בשנת 1990 חוקקה הכנסת את חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990.על פי חוק זה קייטנה היא עסק הטעון רישוי עסקים (על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968) וכי קייטנה לא תחשב לזכאית לרישיון, כזה אלא אם כן ברשותה אישור מאדם שהוסמך על ידי שר החינוך לצורך כך.

מאחר והאחריות על רישוי הקייטנות הוטלה על כתפי משרד החינוך, תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 כוללות הוראות המתייחסות לבטיחות, לתברואה, לביטחון ולפעילות הפדגוגית בקייטנה.

תקנות אלה מצטרפות לתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), התשל"ו-1975, ולהוראות ולהנחיות משרד הבריאות, ורק קייטנות העומדות בקריטריונים ובאמות המידה המפורטים בהם זוכות לקבל את אישור מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.

 

רישוי קייטנות - פורטל הקייטנות של ישראל

 

מהם האישורים הנלווים לבקשת הרישוי שקייטנה צריכה להגיש?

 

אמנם, אם אתם נמצאים בצד הצרכני של הקייטנה (ולא בצד המפעיל אותה) רישוי קייטנות איננו מעניינכם, אולם תמיד טוב לדעת מהם הקריטריונים על פיהם נבחנות קייטנות לצורך קבלת אישור הפעלה.

בקשת רישיון להפעלת קייטנה יכלול טופס בקשה לאישור קייטנה ממשרד החינוך המופנה למחלקת רישוי עסקים וכולל אישור תכנית חינוכית וכ"א, אישור משטרת ישראל כי לכוח האדם בקייטנה אין עברות מין, אישור הקב"ט הרשותי על אבטחה, אישור יועץ בטיחות, מפה מצבית ותרשים סביבות הקייטנה, ואישורים ממהנדס הרשות ומשירותי הכבאות וההצלה.

 

לכן, מעבר לתכנים, לחברים ולפעילויות - בקשו לוודא שיש לקייטנה רישוי, וכך תוכלו לשלוח את ילדכם בראש שקט.
 

הדפסה שלח לחבר