חולצות לקייטנות

מנהל קייטנה יקר

רכישת החולצות עבור המשתתפים היא חשובה מאוד ומעוררת גאוות יחידה 

אנחנו בארגון מוצאים הזמנות בתאריכים יעודים 

בשלב זה אנו קולטים את ההזמנות ויוצרים מחיר מטרה אחיד לכולנו.

הדפסה שלח לחבר