השתלמויות מנהלי קייטנות 2018    

מנהל קייטנה יקר - כחלק מההכנות לקייטנות קיץ 2018 אנו שמחים לפרסם לפניך את מועדי ההשתלמויות חובה של משרד החינוך בכל רחבי הארץ ,מנהל שלא יעבור השתלמות לא יוכל לנהל קייטנה ע"פ חוק .

רישוי קייטנות קיץ  2018

השתלמויות מנהלי קייטנות 2018    ,       
   מנהל קייטנה יקר - לפניך מועדי ההשתלמויות  ברחבי הארץ וקישור להרשמה
    מחוז צפון            
        מקום ההשתלמות                           תאריך                                     הערות
        בית זיידן- עמק המעיינות                 לינק מצורף                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        ספריה- בית לוחמי הגטאות              לינק מצורף                    לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        מתנ"ס מגדים כרמיאל                     לינק מצורף                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        מרכז פיס אורט טבריה                    לינק מצורף                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        מרכז מחמוד דרוייש נצרת               לינק מצורף                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        בית פוזנק עפולה                           לינק מצורף                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        מרכז קהילתי מתנ"ס חצור הגלילית   לינק מצורף                    לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
                
                
    מחוז ירושלים            
        מקום ההשתלמות                           תאריך                         הערות
        מודיעין סחלבים                            לינק מצורף                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        מטה יהודה- מושב אשתאול            לינק מצורף                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        ירושלים- מוזיאון ארצות המקרא       לינק מצורף                      לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        ארגון בתיה- חפץ חיים                   לינק מצורף                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        ארגון היכלי ענג- חפץ חיים              לינק מצורף                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        גננות מטה יהודה- נחם                  לינק מצורף                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך    
        מטה בנימין- ישוב ענתות                לינק מצורף                       לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        גוש עציון מתנ"ס ג"ע                     לינק מצורף                      לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
                
                
    מחוז מרכז ומטה            
        מקום ההשתלמות                         תאריך                        הערות
        תנועות נוער- קאנטרי גורן ת"א        לינק מצורף                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        רמלה                                       לינק מצורף                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        כפר סבא                                   לינק מצורף                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        ראשון לציון- היכל התרבות              לינק מצורף                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        חברה ערבית- ג'לגוליה                   לינק מצורף                   לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך   
        רחובות- היכל התרבות                   לינק מצורף                    לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        חרדים-אלעד (מופרד)                    לינק מצורף                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך   
        גבעת שמואל                               לינק מצורף                      לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        בית הנוער- אריאל                         לינק מצורף                      לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        אשכול פיס- רעננה                        לינק מצורף                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך  
        סמינר שיין- מחוז מרכז                   לינק מצורף                     לאתר רישוי קייטנות של משרד החינוך   

                             
בברכת קיץ מהנה ובטוח 
צוות קייט ופנאי, ארגון הקייטנות של ישראל