רישוי קייטנות 2018 - חשוב לדעת

רישוי קייטנות - רישוי קייטנה  2018

פעילות הקיץ מהווה מסגרת חברתית מסודרת ומקצועית לילדים במסגרת החופשות.
במסגרת הקייטנות השונות ברחבי הארץ  מתקיימת למידה בלתי פורמלית נעימה מגוונת  ונוחה, במסגרתה מקבל הילד חוויה לימודית חיובית ומעצימה, ורוכש מיומנויות שונות בתחומים שונים מגוונים ומאתגרים בנוסף לפעילויות הפגתיות וכללי בטיחות.

חשוב לי לציין שהדרך להוצאת רישיון קייטנה כחוק עוברת שלבים ומתחילה כבר בחודש מאי הקרוב 
כל גוף המפעיל קייטנה חייב בהשתלמות ביטחון, בטיחות ותכנים ועליו

להירשם להשתלמות באתר האינטרנט של משרד החינוך. - להרשמה להשתלמות של משרד החינוך 
הקייטנה הינה עסק טעון רישוי לפי חוק הקייטנות רישוי ופיקוח התש"ן 1990 (התקבל
ביום 12.6.09).
לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו רשיון מהרשות המקומית לפי חוק רישוי
עסקים.
לא יינתן רישיון עסקים לקייטנה, אלא אם כן, יינתן קודם לכן אישור פדגוגי מאת מי ששר
החינוך הסמיכו לכך.
לפיכך, כל גוף, ציבורי או פרטי, המעוניין לקיים פעילות לילדים ונוער בקיץ תשע”ה,
2015 מחויב לפנות אישית לקבלת טפסי רישוי לקייטנה, הנחיות וחוזר מנכ"ל ממטה
הקייטנות העירוני. ניתן לפנות למטה בין השעות 8.00 - 15.00 .

מספר הבהרות:
1. כל הגופים המפעילים קייטנות ציבוריות ו/או מחויבים בהוצאות היתר פדגוגי
2. על פי חוק רישוי הקייטנות שחרר שר הפנים את הגופים הבאים מהצורך להוציא
רישוי עסקים לקייטנה והם:
א .בית הספר הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט - 1969
ב . גן ילדים הפועל ברשיון על פי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט - 1969
ג . רשות מקומית.
ד . מתנ"ס עירוני, הפועל באתר הקבע שלו.
ה . אקי"ם - ישראל אגודה לאומית לקידום מפגרים בישראל.
ו. תנועות נוער המוכרות ע”י משרד החינוך
ז. מתנ”ס הפועל ברישיון החברה למתנסים


יש להוסיף ולהדגיש כי הפטור לגופים הנ"ל ניתן אך ורק מרישוי עסקים ברשות המקומית או האזורית                                ולא על היתר פדגוגי, כל יתר ההוראות כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל בנושא קייטנות נשארו בתוקף
ומחובתנו לפקח עליהם.

 לקט כללים המחייבים לקבלת רישוי פדגוגי לפתיחת קייטנה
     * מסמך זה אינו מהווה תחליף לחוזר מנכ"ל קייטנות ומחנות המתעדכן מעת לעת .

תקופת פעילות הקיץ:
החל מהראשון ביולי ועד לראשון בספטמבר

בעלות הרישיון:
האדם פרטי/גוף ציבורי (בעל עסק, עמותה, אגודה, ארגון וכו')

 

לשאלות נוספות והבהרות בנושא רישוי קייטנות קיץ 2018 יש לפנות לרשות המקומית באזורכם 

מנהל חברה ונוער/ רשות העירונית מוה הקייטנות / אגף חברה ונוער 

בברכת קיץ מהנה 

ארגון הקייטנות של ישראל 

הדפסה שלח לחבר